Obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI:
Cukrársky raj, s.r.o.
Chocholná - Velčice 409
913 04 Chocholná - Velčice
IČO 47 37 43 73
IČ DPH: SK202 383 35 48
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu : 1227118008
Kód banky: 1111

KUPUJÚCI
Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala elektronickú objednávku.

1/ Objednávanie
Minimálna objednávka bez prepravných nákladov je 5 €. Objednávky dané prostredníctvom nášho internetového obchodu považujeme za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
Po odoslaní objednávky Vám bude zaslaný automatický e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky a jej obsah.
Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky.
Ak je objednaný tovar na sklade, tovar zabalíme a pošleme v čo najkratšom čase. Ak je tovar označený "na objednávku", znamená to, že tovar objednáme a zákazník naň čaká. Keď tovar príde, ihneď informujeme zákazníka /e-mailom al. telefonicky/ o kompletnosti/nekompletnosti objednávky, zmene ceny a pod. Ceny na internete sú orientačné. To platí hlavne pri tovare na objednávku, keď dodávateľ výrazne zmení ceny. Kupujúci potvrdí e- mailom, že súhlasí s upravenou objednávkou, a tým sa objednávka stáva záväznou. Tovar sa v čo najkratšom čase posiela zákazníkovi.


2/ STORNO PODMIENKY

a/ Zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej objednania, telefonicky alebo e-mailom. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, resp. poštovného v plnej, preukázateľnej výške).

b/ Zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci už zaplatil, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet
alebo adresu do 3 pracovných dní.

3/ Právo na zmenu ceny
Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny v prípade zmeny peňažných kurzov, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky.
Ak je v čase expedovania cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za platnú cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke,
je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

4/ Zodpovednosť za škody na tovare a kompletnosť balenia
Pri dodaní tovaru poštou resp. kuriérskou spoločnosťou je kupujúci povinný prehliadnuť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody e-mailom predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. V prípade, že obsah zásielky nieje v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.


5/ DODACIE PODMIENKY
Dodacie podmienky objednaného tovaru budú realizované /podľa dostupnosti a prevádzkových možností/ od potvrdenia záväznej objednávky v čo najkratšom čase, spravidla UPS, podľa dodacích podmienok UPS.
Miesto odberu je stanovené v záväznej objednávke kupujúceho.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedenú adresu miesta odberu. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom musí obsahovať daňový doklad .

6/ Doručenie tovaru

Tovar predávajúci doručuje v rámci celej Slovenskej republiky poštou na dobierku.
Cena tovaru nezahŕňa dopravné náklady,

Prepravné:

do 3kg 4,20 €
do 5kg 4,56 €
nad 5kg 6,42 €
 

ceny sú uvádzané s DPH


Balné neúčtujeme.


Platba za tovar
Cenu za tovar a dopravu zaplatí kupujúci pri preberaní tovaru v hotovosti , na dobierku.


7/ ZÁRUKA A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Na tovar poskytuje výrobca zo zákona 2 ročnú záruku od doby prevzatia tovaru. Záruka sa uplatňuje len s originálnym dokladom o kúpe tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, resp. Nedostupné, neodpovedá na e-maily a pod.)


8/ OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA
Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a budú použité iba na interné účely.
Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem
registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom